lam-vi-da-theo-yeu-cau-1

Nhận làm ví da theo yêu cầu HCM

Mecy nhận làm ví da theo yêu cầu với các loại: ví da bò thật, ví da cá sấu da bụng/ da lưng, ví da đà điểu với nguyên liệu…

  • Dung

    Minh muon tu van dat ví...